Elektrody BN 55 3.2×450 mm Zasadowe do Napawania SPAWMET

5.00

Dane techniczne elektrod:

 • Otulina zasadowa
 • Średnica 3,25mm
 • Długość 450 mm
 • Prąd stosowania DC+ 100-130 A
 • Zastosowanie: Do regeneracji zużytych części maszyn.
 • Klasyfikacja:
  PN-EN ISO 14700:2005 – E Fe 3,
  DIN 8555 – E 6-UM-55
 • Skład chemiczny(wartości typowe):
  C – 0,06 %
  Mn – 0,90 %
  Si – 0,50 %
  Cr – 6,0 %
 • Suszenie wtórne: Wymagane 300 – 350℃/ 2 godz.
 • Bardzo dobre właściwości spawalnicze
 • Produkt polski – Lider spawalnictwa SPAWMET

Na stanie

Kategorie: , SKU: 004516

Opis

Elektrody BN 55 3.2×450 mm Zasadowe do Napawania SPAWMET

Elektrody BN 55 to grubo otulone elektrody zasadowe, które przeznaczone są do napawania. Zaleca się je przede wszystkim do stali i odlewów staliwnych. Ponadto wykorzystuje się je do regeneracji zużytych części maszyn narażonych na ścieranie. Twardość powierzchni napawanej wynosi 50 – 55 HRc. Napoina taka charakteryzuje się wysoką plastycznością. Elektrody te cechuje także dobra spawalność. Umożliwiają one spawanie we wszystkich pozycjach za wyjątkiem pionowej z góry na dół. Warto pamiętać, aby przed użyciem dokonać suszenia wtórnego w temperaturze 250-250°C przez dwie godziny.
Elektrody BN 55 produkuje polska firma SPAWMET.

Marka SPAWMET istnieje na rynku polskim od 1995 roku i należy do firmy Lincoln Electric. Znajduje się ona w czołówce producentów materiałów spawalniczych w Polsce ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie, stałe doskonalenie technologii oraz nowoczesne metody zarządzania procesami produkcyjnymi. Dzięki temu cieszy się dużym powodzeniem wśród firm stosujących procesy spawalnicze.

Elektrody spawalnicze BN 55 Tabela Znamionowa

Nazwa elektrody

BN 55 SPAWMET

ITEM 200940320450

Rozmiar elektrody [mm]

3.2×450

Prąd spawania

DC +

Pozycja spawania

PA, PB

Oznaczenie elektrod klasa WG

PN–EN 14700 : E Fe 3
DIN 8555 : E 6-UM-55

Symbol Otuliny

B

Otulina elektrody

Zasadowa

Kolory elektrod

Opis elektrody i zastosowanie:

Elektroda BN 55 SPAWMET 3.2×450 mm Zasadowa
Grubo otulona elektroda do regeneracji zużytych części maszyn narażonych na ścieranie. Twardość powierzchni napawanej 50–55 HRc.

Wyjaśnienie pojęć i symboli w tabeli znamionowej elektrod

Rozmiar, a dokładnie średnica elektrody

Średnica elektrody otulonej decyduje o kształcie ściegu spoiny, głębokości wtopienia i możliwości spawania w pozycjach przymusowych. Krótko mówiąc, średnicę elektrody wybiera się na podstawie grubości spawanego elementu, pozycji spawania i kolejności układania ściegów. Należy jednak pamiętać, że pozycja spawania stanowi najważniejszy czynnik decydujący o wyborze elektrody. Zatem średnica elektrody powinna być mniejsza niż grubość spawanego materiału. Z drugiej strony, z ekonomicznego punktu widzenia średnica elektrody powinna być jak największa, zwłaszcza do wykonywania warstw wypełniających.

AC/DC – Symbol ten stosowany w inżynierii elektrycznej symbolizuje obsługę dwóch typów zasilania.

AC – prąd przemienny
DC – prąd stały

Rodzaj i natężenie prądu spawania

Spawanie elektrodą otuloną może być wykonywane z użyciem prądu stałego z biegunowością ujemną, dodatnią lub prądem przemiennym. W związku z tym dobór rodzaju prądu i biegunowości zależą od rodzaju elektrody i producent elektrod umieszcza je na etykiecie opakowania i w katalogu. Oznacza to, że przy spawaniu prądem stałym biegunowość decyduje o szybkości stapiania elektrody, głębokości wtopienia, charakterze przenoszenia metalu w łuku oraz o rozkładzie ciepła w łuku elektrycznym.
Zatem głębokość wtopienia i prędkość stapiania zależy od natężenia prądu spawania. Reasumując, zbyt małe natężenie prądu może powodować brak przetopu i nieregularny kształt spoiny.

Pozycja Spawania:

Pozycja spawaniaPA – pozycja podolna,
PB – pozycja naboczna,
PC – pozycja naścienna,
PD – pozycja okapowa,
PE – pozycja pułapowa,
PF – pionowa z dołu do góry,
PG – pionowa z góry na dół

Oznaczenie elektrod klasa WG

PN-EN 14700 : E Fe 3

PN-EN 14700 – Materiały dodatkowe do spawania i napawania utwardzającego.

AWS – American Welding Society
Amerykańskie Stowarzyszenie Spawalnicze
(specyfikacja ta określa standardy klasyfikacji elektrod)

Symbol otuliny:

Rodzaje otulin:
A – otulina kwaśna
B – otulina zasadowa
C – celulozowa
R – rutylowa
RA – otulina rutylowo kwaśna
RB – otulina rutylowo zasadowa
RC – otulina rutylowo – celulozowa
RR – otulina rutylowa o dużej grubości

Otulina zasadowa (B)

Elektroda zasadowa to elektroda, która posiada obniżoną zawartość wodoru. Zawiera ona natomiast większą ilość węglanu wapnia i magnezu oraz fluoryt. Lico spoiny wykonanej elektrodą zasadową nie wygląda tak gładko, jak wykonane elektrodą rutylową, ale spełnia ona wyższe wymagania dotyczące własności mechanicznych a w szczególności udarności. W konsekwencji, spoiny wykonane elektrodą zasadową są bardziej odporne na uszkodzenia m.in. na pękanie. Ponadto można jej używać do spawania metalu zarówno cienkiego, jak i grubszego. Niestety, elektrody tej nie można stosować do spawania w pozycji z góry na dół. Co również ważne, elektrodę otuloną zasadową wykorzystuje się do spawania prądem stałym z biegunowością dodatnią na elektrodzie, a przejście metalu w łuku do jeziorka spawalniczego odbywa się zazwyczaj grubokroplowo.

Przechowywanie elektrod zasadowych

W celu utrzymania małej ilości wodoru w stopiwie, elektrody zasadowe należy zawsze suszyć przed spawaniem. Najczęściej robi się to w temperaturze 300-350°C przez ok 1-3 godziny, a następnie przechowuje w specjalnych termosach. W ten sposób elektrody mogą być przechowywane od 8 do 10 godzin i ponownie powinny być wysuszone przed użyciem. W przypadku przechowywania elektrod w zwykłych pojemnikach należy je ponownie wysuszyć po ok 4 godzinach.

Zadania otuliny elektrody

Otulina elektrody posiada różnorodny skład chemiczny i różną grubość. Wpływa ona na skład chemiczny spoiny. Ma również duże znaczenie w zapewnieniu powstającemu połączeniu odpowiedniej jakości i wytrzymałości. Otulinę tworzą rozdrobnione różnorodne składniki mineralne i organiczne, żelazostopy oraz metale. Co więcej, dodawanie proszku żelaza pozwala na zwiększenie stopiwa. Ta jednorodna mieszanina spaja się ze sobą substancją wiążącą.
Otulina odpowiada za wytworzenie gazowej osłony łuku i ochrania przed dostępem powietrza atmosferycznego. Ułatwia też zainicjowanie łuku oraz stabilizowanie go podczas spawania, co zmniejsza rozpryski. Wprowadza również pierwiastki odtleniające i wiążące azot. Ponadto tworzy żużlową powłokę nad ciekłym jeziorkiem i krzepnącą spoiną, dzięki czemu zabezpiecza krzepnącą spoinę przed dostępem powietrza, co w konsekwencji opóźnia stygnięcie, a także wzbogaca skład chemiczny spoiny.

UWAGA KLIENCIE!
Proszę sprawdzać przesyłkę w obecności kuriera.
Wszelkie reklamacje uszkodzenia przesyłki będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu szkody spisanego z kurierem bezpośrednio przy dostawie.

Dodatkowe informacje

Waga 0.3 kg
Otulina

Rutylowo-celulozowa

Waga opakowania

5 kg

Średnica elektrody

3,2 mm

Długość elektrody

350 mm

Prąd stosowania

65-95 A

Zastosowanie

Niskowęglowe stale konstrukcyjne

Może Ci się spodobać…