Elektrody REKORD 38 4.0×450 mm Rutylowo Zasadowe Czerwone SPAWMET

115.00

Dane techniczne elektrod:

 • Otulina rutylowo-zasadowa
 • Średnica 4,0 mm
 • Długość 450 mm
 • Prąd stosowania AC/DC 140-180 A
 • Zastosowanie: Spawanie rurociągów, zbiorników itp.
 • Klasyfikacja:
  EN ISO 2560-A – E 38 2 RB 12,
  AWS A 5.1 – E 6013,
  DIN 1913 – E 43 43 R (B)7
 • Zakres stosowania:
  Stale konstrukcyjne – S185, S235, S275, S355
  Stale drobnoziarniste S275, S355
  Stale okrętowe A, B, D, AH32 do DH36
  Rury L210, L240, L290, L360 X42, X46
  Kotły i zbiorniki ciśnieniowe P235, P265, P295
 • Skład chemiczny(wartości typowe):
  C – 0,09 %
  Mn – 0,60 %
  Si – 0,20 %
 • Właściwości mechaniczne (wartości typowe):
  – Re – > 380 [N/mm2]
  – Rm – 470 – 600 [N/mm2]
  – A5 – > 26 [%]
  – KV ISO-V -20°C – > 70 [J]
 • Bardzo dobre właściwości spawalnicze
 • Minimalny odprysk
 • Produkt polski – Lider spawalnictwa SPAWMET

Pozostało tylko: 2

Kategorie: , SKU: 004550

Opis

Elektrody REKORD 38 4.0×450 mm Rutylowo Zasadowe Czerwone SPAWMET

Elektrody REKORD 38 to elektrody rutylowo – zasadowa, które zaleca się do spawania w pozycjach przymusowych oraz wykonywania warstw przetopowych. Z tego powodu przede wszystkim poleca się je do spawania rurociągów i zbiorników. Charakteryzuje je dobra spawalność we wszystkich pozycjach za wyjątkiem pionowej z góry na dół. Co więcej, spoiny wykonane tymi elektrodami gwarantują pozytywne wyniki badań rentgenowskich. Spawanie zbyt wysokim prądem powoduje wzrost ilości odprysków, powstawanie podtopień oraz niewystarczające pokrycie spoiny żużlem, dlatego też nie należy przekraczać zakresów właściwych prądów. Przed użyciem elektrod nie należy też nadmiernie przesuszać, ponieważ powoduje to spadek głębokości penetracji i przegrzewanie się elektrody. Warto dodać, że elektrody te posiadają dopuszczenia DNV, GL, LR, TÜV, UDT.

Elektrody REKORD 38 produkuje polska firma SPAWMET.

Marka SPAWMET istnieje na rynku polskim od 1995 roku i należy do firmy Lincoln Electric. Znajduje się ona w czołówce producentów materiałów spawalniczych w Polsce ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie, stałe doskonalenie technologii oraz nowoczesne metody zarządzania procesami produkcyjnymi. Dzięki temu cieszy się dużym powodzeniem wśród firm stosujących procesy spawalnicze.

Elektrody spawalnicze REKORD 38 Tabela Znamionowa

Nazwa elektrody

REKORD 38 SPAWMET

ITEM 200900400450

Rozmiar elektrody [mm]

4.0×450

Prąd spawania

AC/DC

Pozycja spawania

PA, PB, PC, PD, PE, PF

Oznaczenie elektrod klasa WG

ISO 2560-A – E 38 2 RB 12
AWS A5.1 : E6013

Symbol Otuliny

RB

Otulina elektrody

Rutylowo – Zasadowa

Kolory elektrod

Czerwony

Opis elektrody i zastosowanie:

Elektrody REKORD 38 4.0×450 mm Rutylowo Zasadowe SPAWMET do spawania w pozycjach przymusowych oraz wykonywania warstw przetopowych.

Elektrody do spawania stali:
Stale konstrukcyjne S185, S235, S275, S355
Stale okrętowe A, B, D, AH32 do DH36
Staliwo GP240R
Rury L210, L240, L290, L360 X42, X46
Kotły i zbiorniki ciśnieniowe P235, P265, P295
Stale drobnoziarniste S275, S355

Wyjaśnienie pojęć i symboli w tabeli znamionowej elektrod

Rozmiar, a dokładnie średnica elektrody

Średnica elektrody otulonej decyduje o kształcie ściegu spoiny, głębokości wtopienia i możliwości spawania w pozycjach przymusowych. Krótko mówiąc, średnicę elektrody wybiera się na podstawie grubości spawanego elementu, pozycji spawania i kolejności układania ściegów. Należy jednak pamiętać, że pozycja spawania stanowi najważniejszy czynnik decydujący o wyborze elektrody. Zatem średnica elektrody powinna być mniejsza niż grubość spawanego materiału. Z drugiej strony, z ekonomicznego punktu widzenia średnica elektrody powinna być jak największa, zwłaszcza do wykonywania warstw wypełniających.

AC/DC – Symbol ten stosowany w inżynierii elektrycznej symbolizuje obsługę dwóch typów zasilania.

AC – prąd przemienny
DC – prąd stały

Rodzaj i natężenie prądu spawania

Spawanie elektrodą otuloną może być wykonywane z użyciem prądu stałego z biegunowością ujemną, dodatnią lub prądem przemiennym. W związku z tym dobór rodzaju prądu i biegunowości zależą od rodzaju elektrody i producent elektrod umieszcza je na etykiecie opakowania i w katalogu. Oznacza to, że przy spawaniu prądem stałym biegunowość decyduje o szybkości stapiania elektrody, głębokości wtopienia, charakterze przenoszenia metalu w łuku oraz o rozkładzie ciepła w łuku elektrycznym.
Zatem głębokość wtopienia i prędkość stapiania zależy od natężenia prądu spawania. Reasumując, zbyt małe natężenie prądu może powodować brak przetopu i nieregularny kształt spoiny.

Pozycja Spawania:

Pozycja spawaniaPA – pozycja podolna,
PB – pozycja naboczna,
PC – pozycja naścienna,
PD – pozycja okapowa,
PE – pozycja pułapowa,
PF – pionowa z dołu do góry,
PG – pionowa z góry na dół

Oznaczenie elektrod klasa WG

EN ISO 2560-A : E 38 2 RB 12

EN ISO 2560-A – Norma ISO

E – symbol elektrody otulonej do ręcznego spawania łukowego

35, 38, 42, 46, 50, 55, 62, 69, 79, 89 – (numery, które mogą występować) – Numer Symbolizujący wytrzymałość i wydłużenie stopiwa elektrod otulonych w klasyfikacji WG. Granica plastyczności i odporność materiału na złamanie przy uderzeniu.

2-(Litery i numery, które mogą występować) – Litery i numery symbolizujące wytrzymałość termiczną elektrod otulonych w klasyfikacji WG. Granica plastyczności i odporność materiału na złamanie przy uderzeniu w temperaturze.

Z-(brak wymagań ℃), A-(+20℃), 0-(0℃), 2-(-20℃), 3-(-30℃), 4-(-40℃), 5-(-50℃), 6-(-60℃),

RB – Symbol rodzaju otuliny elektrod.

12 – Symbolizuje rodzaj prądu. *(AC/DC) Zaleca się stosowanie według zaleceń producenta na etykiecie.

AWS – American Welding Society
Amerykańskie Stowarzyszenie Spawalnicze
(specyfikacja ta określa standardy klasyfikacji elektrod)

Symbol otuliny:

Rodzaje otulin:
A – otulina kwaśna
B – otulina zasadowa
C – celulozowa
R – rutylowa
RA – otulina rutylowo kwaśna
RB – otulina rutylowo zasadowa
RC – otulina rutylowo – celulozowa
RR – otulina rutylowa o dużej grubości

Otulina rutylowo – zasadowa (RB)

Elektroda rutylowo – zasadowa to rodzaj elektrody specjalnej, która łączy w sobie dwie różne elektrody i wykorzystuje ich najlepsze właściwości. W tego typu elektrodzie połączone zostały dobre właściwości elektrody rutylowej oraz wysoka jakość stopiwa charakterystyczna dla elektrody z otuliną zasadową. Otulina rutylowo-zasadowa sprawia, że elektroda efektywnie współpracuje z konkretnymi materiałami. Ze względu na cieńszą warstwę otuliny, zapewnione są najlepsze właściwości użytkowe podczas spawania spoin pachwinowych. Elektrody tego typu najczęściej poleca się stosować do układania przewodów rurowych o małej lub przeciętnej średnicy.

Zadania otuliny elektrody

Otulina elektrody posiada różnorodny skład chemiczny i różną grubość. Wpływa ona na skład chemiczny spoiny. Ma również duże znaczenie w zapewnieniu powstającemu połączeniu odpowiedniej jakości i wytrzymałości. Otulinę tworzą rozdrobnione różnorodne składniki mineralne i organiczne, żelazostopy oraz metale. Co więcej, dodawanie proszku żelaza pozwala na zwiększenie stopiwa. Ta jednorodna mieszanina spaja się ze sobą substancją wiążącą.
Otulina odpowiada za wytworzenie gazowej osłony łuku i ochrania przed dostępem powietrza atmosferycznego. Ułatwia też zainicjowanie łuku oraz stabilizowanie go podczas spawania, co zmniejsza rozpryski. Wprowadza również pierwiastki odtleniające i wiążące azot. Ponadto tworzy żużlową powłokę nad ciekłym jeziorkiem i krzepnącą spoiną, dzięki czemu zabezpiecza krzepnącą spoinę przed dostępem powietrza, co w konsekwencji opóźnia stygnięcie, a także wzbogaca skład chemiczny spoiny.

UWAGA KLIENCIE!
Proszę sprawdzać przesyłkę w obecności kuriera.
Wszelkie reklamacje uszkodzenia przesyłki będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu szkody spisanego z kurierem bezpośrednio przy dostawie.

Informacje dodatkowe

Waga 7 kg
Średnica elektrody

2,5 mm

Długość elektrody

300 mm

Polski producent

Lincoln Electric

Może Ci się spodobać…