Elektrody UNIVERS 4.0×350 mm Rutylowo-Celulozowe Różowe SPAWMET

42.00

Dane techniczne elektrod:

 • Otulina rutylowo-celulozowa
 • Średnica 4,0 mm
 • Długość 350 mm
 • Prąd stosowania AC/DC- 120-180 A
 • Zastosowanie: Łączenie elementów o malej i średniej grubości.
 • Klasyfikacja:
  EN ISO 2560-A – E 38 0 RC 11,
  AWS A 5.1 – E 6013,
  DIN 1913 – E 43 22 R(C)3
 • Zakres stosowania:
  Stale konstrukcyjne – S185, S235, S275
  Stale drobnoziarniste S275, S275
  Stale okrętowe A, B, D
  Rury L210, L240, L290, X42, X46
  Kotły i zbiorniki ciśnieniowe P235, P265, P295
 • Skład chemiczny(wartości typowe):
  C – 0,08 %
  Mn – 0,50 %
  Si – 0,40 %
 • Właściwości mechaniczne (wartości typowe):
  – Re – > 380 [N/mm2]
  – Rm – 470 – 600 [N/mm2]
  – A5 – > 22 [%]
  – KV ISO-V 0℃ – > 60 [J]
 • Pozycje spawania: Wszystkie
 • Suszenie wtórne: Niekonieczne; w przypadku zawilgocenia suszyć: 100℃-110℃ / 1 godz.
 • Bardzo dobre właściwości spawalnicze
 • Minimalny odprysk
 • Produkt polski – Lider spawalnictwa SPAWMET

Pozostało tylko: 1

Kategorie: , SKU: 004557

Opis

Elektrody UNIVERS 4.0×350 mm Rutylowo-Celulozowe Różowe SPAWMET

Elektrody UNIVERS to niezawodne elektrody rutylowo-celulozowe ogólnego zastosowania. Dają one możliwość spawania we wszystkich pozycjach. Służą przede wszystkim do łączenia elementów o małej i średniej grubości oraz złączy o dużym odstępie brzegów. Ze względu na dobrą spawalność i zajarzalność wtórną, znajdują one szerokie zastosowanie w warsztatach, gospodarstwach domowych oraz na montażu. To sprawia, że są wręcz idealne do prac konserwacyjno-naprawczych. Poza tym charakteryzuje je duża tolerancja na zanieczyszczenia spawanych blach rdzą czy farbą. Elektrody te przystosowane są do spawania spawarkami transformatorowymi zasilanymi z sieci 220V i napięciem biegu jałowego min. 42V. Warto też nadmienić, że posiadają dopuszczenie UDT.

Elektrody UNIVERS produkuje polska firma SPAWMET.

Marka SPAWMET istnieje na rynku polskim od 1995 roku i należy do firmy Lincoln Electric. Znajduje się ona w czołówce producentów materiałów spawalniczych w Polsce ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie, stałe doskonalenie technologii oraz nowoczesne metody zarządzania procesami produkcyjnymi. Dzięki temu cieszy się dużym powodzeniem wśród firm stosujących procesy spawalnicze.

Elektrody spawalnicze UNIVERS Tabela Znamionowa

Nazwa elektrody

UNIVERS SPAWMET

ITEM 200910400350

Rozmiar elektrody [mm]

4.0×350

Prąd spawania

AC/DC

Pozycja spawania

PA, PB, PC, PE, PF, PG

Oznaczenie elektrod klasa WG

ISO 2560-A : E 38 0 RC 11
AWS A5.1 : E6013

Symbol Otuliny

RC

Otulina elektrody

Rutylowo-celulozowa

Kolory elektrod

Różowy

Opis elektrody i zastosowanie:

Elektroda UNIVERS 4.0×350 mm Rutylowo – Celulozowa SPAWMET

Elektrody ogólnego zastosowania służą do prac konserwacyjno – naprawczych. Idealne do spawania zanieczyszczonych blach z rdzą czy farbą. Z tego powodu znajdują one zastosowanie szczególnie w warunkach warsztatowych. Posiadają też bardzo dobre własności spawalnicze.

Elektrody do spawania stali:
Stale konstrukcyjne S185, S235, S275
Stale okrętowe A, B, D
Staliwo GP240R
Rury L210, L240, L290, L240, L290, X42, X46
Kotły i zbiorniki ciśnieniowe P235, P265, P295
Stale drobnoziarniste S275, S275

Wyjaśnienie pojęć i symboli w tabeli znamionowej elektrod

Rozmiar, a dokładnie średnica elektrody

Średnica elektrody otulonej decyduje o kształcie ściegu spoiny, głębokości wtopienia i możliwości spawania w pozycjach przymusowych. Krótko mówiąc, średnicę elektrody wybiera się na podstawie grubości spawanego elementu, pozycji spawania i kolejności układania ściegów. Należy jednak pamiętać, że pozycja spawania stanowi najważniejszy czynnik decydujący o wyborze elektrody. Zatem średnica elektrody powinna być mniejsza niż grubość spawanego materiału. Z drugiej strony, z ekonomicznego punktu widzenia średnica elektrody powinna być jak największa, zwłaszcza do wykonywania warstw wypełniających.

AC/DC – Symbol ten stosowany w inżynierii elektrycznej symbolizuje obsługę dwóch typów zasilania.

AC – prąd przemienny
DC – prąd stały

Rodzaj i natężenie prądu spawania

Spawanie elektrodą otuloną może być wykonywane z użyciem prądu stałego z biegunowością ujemną, dodatnią lub prądem przemiennym. W związku z tym dobór rodzaju prądu i biegunowości zależą od rodzaju elektrody i producent elektrod umieszcza je na etykiecie opakowania i w katalogu. Oznacza to, że przy spawaniu prądem stałym biegunowość decyduje o szybkości stapiania elektrody, głębokości wtopienia, charakterze przenoszenia metalu w łuku oraz o rozkładzie ciepła w łuku elektrycznym.
Zatem głębokość wtopienia i prędkość stapiania zależy od natężenia prądu spawania. Reasumując, zbyt małe natężenie prądu może powodować brak przetopu i nieregularny kształt spoiny.

Pozycja Spawania:

Pozycja spawaniaPA – pozycja podolna,
PB – pozycja naboczna,
PC – pozycja naścienna,
PD – pozycja okapowa,
PE – pozycja pułapowa,
PF – pionowa z dołu do góry,
PG – pionowa z góry na dół

Oznaczenie elektrod klasa WG

EN ISO 2560-A : E 38 0 RC 11

EN ISO 2560-A – Norma ISO

E – symbol elektrody otulonej do ręcznego spawania łukowego

35, 38, 42, 46, 50, 55, 62, 69, 79, 89 – (numery, które mogą występować) – Numer Symbolizujący wytrzymałość i wydłużenie stopiwa elektrod otulonych w klasyfikacji WG. Granica plastyczności i odporność materiału na złamanie przy uderzeniu.

0-(Litery i numery, które mogą występować) – Litery i numery symbolizujące wytrzymałość termiczną elektrod otulonych w klasyfikacji WG. Granica plastyczności i odporność materiału na złamanie przy uderzeniu w temperaturze.

Z-(brak wymagań ℃), A-(+20℃), 0-(0℃), 2-(-20℃), 3-(-30℃), 4-(-40℃), 5-(-50℃), 6-(-60℃),

RC – Symbol rodzaju otuliny elektrod.

11 – Symbolizuje rodzaj prądu. *(AC/DC) Zaleca się stosowanie według zaleceń producenta na etykiecie.

AWS – American Welding Society
Amerykańskie Stowarzyszenie Spawalnicze
(specyfikacja ta określa standardy klasyfikacji elektrod)

Symbol otuliny:

Rodzaje otulin:
A – otulina kwaśna
B – otulina zasadowa
C – celulozowa
R – rutylowa
RA – otulina rutylowo kwaśna
RB – otulin rutylowo zasadowa
RC – otulina rutylowo – celulozowa
RR – otulina rutylowa o dużej grubości

Otulina rutylowo-celulozowa (RC)

Elektrodę typu rutylowo-celulozowego stosuje się najczęściej ze wszystkich elektrod ze względu na jej uniwersalność. Najbardziej powszechnie używa się wersji z dużą ilością otuliny, która spełnia również najwyższe wymagania odnośnie estetyki spoin spawanych elementów. Z tego powodu tak często wykorzystuje się ją w mniejszych zakładach oraz warsztatach.

Zadania otuliny elektrody

Otulina elektrody posiada różnorodny skład chemiczny i różną grubość. Wpływa ona na skład chemiczny spoiny. Ma również duże znaczenie w zapewnieniu powstającemu połączeniu odpowiedniej jakości i wytrzymałości. Otulinę tworzą rozdrobnione różnorodne składniki mineralne i organiczne, żelazostopy oraz metale. Co więcej, dodawanie proszku żelaza pozwala na zwiększenie stopiwa. Ta jednorodna mieszanina spaja się ze sobą substancją wiążącą.
Otulina odpowiada za wytworzenie gazowej osłony łuku i ochrania przed dostępem powietrza atmosferycznego. Ułatwia też zainicjowanie łuku oraz stabilizowanie go podczas spawania, co zmniejsza rozpryski. Wprowadza również pierwiastki odtleniające i wiążące azot. Ponadto tworzy żużlową powłokę nad ciekłym jeziorkiem i krzepnącą spoiną, dzięki czemu zabezpiecza krzepnącą spoinę przed dostępem powietrza, co w konsekwencji opóźnia stygnięcie, a także wzbogaca skład chemiczny spoiny.

Zobacz również:

Elektrody UNIVERS 2.5×350 mm

UWAGA KLIENCIE!
Proszę sprawdzać przesyłkę w obecności kuriera.
Wszelkie reklamacje uszkodzenia przesyłki będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu szkody spisanego z kurierem bezpośrednio przy dostawie.

Informacje dodatkowe

Waga 5 kg
Otulina

Rutylowo-celulozowa

Waga opakowania

5 kg

Średnica elektrody

3,2 mm

Długość elektrody

350 mm

Prąd stosowania

65-95 A

Zastosowanie

Niskowęglowe stale konstrukcyjne

Może Ci się spodobać…