Elektrody EXTRA 46S 4.0×450 mm Rutylowo Kwaśne Białe SPAWMET

99.00

Dane techniczne elektrod:

 • Otulina rutylowo-kwaśna
 • Średnica 4,0 mm
 • Długość 450 mm
 • Prąd stosowania AC/DC- 120-180 A
 • Klasyfikacja:
  EN ISO 2560-A – E 38 2 RA 12,
  AWS A 5.1 – E 6020,
  DIN 1913 – E 43 33 RA7
 • Zakres stosowania:
  Stale konstrukcyjne – S185, S235, S275, S355
  Stale drobnoziarniste S275, S355
  Stale okrętowe A, B, D, AH32 do DH36
  Rury L210, L240, L290, L360 X42, X46
  Kotły i zbiorniki ciśnieniowe P235, P265, P295
 • Skład chemiczny(wartości typowe):
  C – 0,01 %
  Mn – 1,10 %
  Si – 0,10 %
 • Właściwości mechaniczne (wartości typowe):
  – Re – > 380 [N/mm2]
  – Rm – 470 – 600 [N/mm2]
  – A5 – > 25 [%]
  – KV ISO-V -20°C – > 65 [J]
 • Bardzo dobre właściwości spawalnicze
 • Minimalny odprysk
 • Produkt polski – Lider spawalnictwa SPAWMET

Pozostało tylko: 2

Kategorie: , SKU: 004540

Opis

Elektrody EXTRA 46S 4.0×450 mm Rutylowo Kwaśne Białe SPAWMET

Elektrody EXTRA 46S to grubo otulone rutylowo – kwaśne elektrody, które przeznaczone są do prac remontowo-montażowych. Zaleca się je do wykonywania warstw przetopowych w pozycjach przymusowych. Nie można spawać nimi w pozycji pionowej z góry na dół. Cechuje je dobra spawalność oraz dobra odbijalność żużla w spoinach pachwinowych, oraz przy małym zukosowaniu rowka. Ze względu na niską zawartość Si w spoinie, spawane elementy nadają się do cynkowania lub emaliowania natychmiast po spawaniu. Elektrody posiadają dopuszczenie UDT.

Elektrody EXTRA 46S produkuje polska firma SPAWMET.

Marka SPAWMET istnieje na rynku polskim od 1995 roku i należy do firmy Lincoln Electric. Znajduje się ona w czołówce producentów materiałów spawalniczych w Polsce ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie, stałe doskonalenie technologii oraz nowoczesne metody zarządzania procesami produkcyjnymi. Dzięki temu cieszy się dużym powodzeniem wśród firm stosujących procesy spawalnicze.

Elektrody spawalnicze EXTRA 46S Tabela Znamionowa

Nazwa elektrody

EXTRA 46S SPAWMET

ITEM 200400400450

Rozmiar elektrody [mm]

4.0×450

Prąd spawania

AC/DC

Pozycja spawania

PA, PB, PC, PD, PE, PF

Oznaczenie elektrod klasa WG

ISO 2560-A – E 38 2 RA 12
AWS A5.1 : E6020

Symbol Otuliny

RA

Otulina elektrody

Rutylowo – Kwaśna

Kolory elektrod

Białe

Opis elektrody i zastosowanie:

Elektrody EXTRA 46S 4.0×450 mm Rutylowo Kwaśna SPAWMET do spawania w pozycjach przymusowych oraz wykonywania warstw przetopowych.

Elektrody do spawania stali:
Stale konstrukcyjne S185, S235, S275, S355
Stale okrętowe A, B, D, AH32 do DH36
Staliwo GP240R
Rury L210, L240, L290, L360 X42, X46
Kotły i zbiorniki ciśnieniowe P235, P265, P295
Stale drobnoziarniste S275, S355

Wyjaśnienie pojęć i symboli w tabeli znamionowej elektrod

Rozmiar, a dokładnie średnica elektrody

Średnica elektrody otulonej decyduje o kształcie ściegu spoiny, głębokości wtopienia i możliwości spawania w pozycjach przymusowych. Krótko mówiąc, średnicę elektrody wybiera się na podstawie grubości spawanego elementu, pozycji spawania i kolejności układania ściegów. Należy jednak pamiętać, że pozycja spawania stanowi najważniejszy czynnik decydujący o wyborze elektrody. Zatem średnica elektrody powinna być mniejsza niż grubość spawanego materiału. Z drugiej strony, z ekonomicznego punktu widzenia średnica elektrody powinna być jak największa, zwłaszcza do wykonywania warstw wypełniających.

AC/DC – Symbol ten stosowany w inżynierii elektrycznej symbolizuje obsługę dwóch typów zasilania.

AC – prąd przemienny
DC – prąd stały

Rodzaj i natężenie prądu spawania

Spawanie elektrodą otuloną może być wykonywane z użyciem prądu stałego z biegunowością ujemną, dodatnią lub prądem przemiennym. W związku z tym dobór rodzaju prądu i biegunowości zależą od rodzaju elektrody i producent elektrod umieszcza je na etykiecie opakowania i w katalogu. Oznacza to, że przy spawaniu prądem stałym biegunowość decyduje o szybkości stapiania elektrody, głębokości wtopienia, charakterze przenoszenia metalu w łuku oraz o rozkładzie ciepła w łuku elektrycznym.
Zatem głębokość wtopienia i prędkość stapiania zależy od natężenia prądu spawania. Reasumując, zbyt małe natężenie prądu może powodować brak przetopu i nieregularny kształt spoiny.

Pozycja Spawania:

Pozycja spawaniaPA – pozycja podolna,
PB – pozycja naboczna,
PC – pozycja naścienna,
PD – pozycja okapowa,
PE – pozycja pułapowa,
PF – pionowa z dołu do góry,
PG – pionowa z góry na dół

Oznaczenie elektrod klasa WG

EN ISO 2560-A : E 38 2 RA 12

EN ISO 2560-A – Norma ISO

E – symbol elektrody otulonej do ręcznego spawania łukowego

35, 38, 42, 46, 50, 55, 62, 69, 79, 89 – (numery, które mogą występować) – Numer Symbolizujący wytrzymałość i wydłużenie stopiwa elektrod otulonych w klasyfikacji WG. Granica plastyczności i odporność materiału na złamanie przy uderzeniu.

2-(Litery i numery, które mogą występować) – Litery i numery symbolizujące wytrzymałość termiczną elektrod otulonych w klasyfikacji WG. Granica plastyczności i odporność materiału na złamanie przy uderzeniu w temperaturze.

Z-(brak wymagań ℃), A-(+20℃), 0-(0℃), 2-(-20℃), 3-(-30℃), 4-(-40℃), 5-(-50℃), 6-(-60℃),

RA – Symbol rodzaju otuliny elektrod.

12 – Symbolizuje rodzaj prądu. *(AC/DC) Zaleca się stosowanie według zaleceń producenta na etykiecie.

AWS – American Welding Society
Amerykańskie Stowarzyszenie Spawalnicze
(specyfikacja ta określa standardy klasyfikacji elektrod)

Symbol otuliny:

Rodzaje otulin:
A – otulina kwaśna
B – otulina zasadowa
C – celulozowa
R – rutylowa
RA – otulina rutylowo kwaśna
RB – otulina rutylowo zasadowa
RC – otulina rutylowo – celulozowa
RR – otulina rutylowa o dużej grubości

Otulina rutylowo – kwaśna (RA)

Elektroda rutylowo – kwaśna to rodzaj elektrody specjalnej, która łączy w sobie dwie różne elektrody i wykorzystuje ich najlepsze właściwości. Otulina składa się z dużej ilości odtleniaczy i tlenków żelaza. Pozwala ona również na uzyskanie gładkich i płaskich spoin. Ponadto nadaje się do spawania prądem stałym z ujemną biegunowością na elektrodzie i przemiennym. Jednakże cechuje ją mniejsza wytrzymałość w porównaniu z elektrodami z otuliną rutylową. Elektrody rutylowo-kwaśne nie wymagają suszenia. Jednakże w przypadku gdy na otulinie widoczne są białe wykwity, następuje nadmierny rozprysk podczas spawania i widać porowatość spoin. Dlatego też w takim wypadku należy elektrody wysuszyć przed spawaniem.

Zadania otuliny elektrody

Otulina elektrody posiada różnorodny skład chemiczny i różną grubość. Wpływa ona na skład chemiczny spoiny. Ma również duże znaczenie w zapewnieniu powstającemu połączeniu odpowiedniej jakości i wytrzymałości. Otulinę tworzą rozdrobnione różnorodne składniki mineralne i organiczne, żelazostopy oraz metale. Co więcej, dodawanie proszku żelaza pozwala na zwiększenie stopiwa. Ta jednorodna mieszanina spaja się ze sobą substancją wiążącą.
Otulina odpowiada za wytworzenie gazowej osłony łuku i ochrania przed dostępem powietrza atmosferycznego. Ułatwia też zainicjowanie łuku oraz stabilizowanie go podczas spawania, co zmniejsza rozpryski. Wprowadza również pierwiastki odtleniające i wiążące azot. Ponadto tworzy żużlową powłokę nad ciekłym jeziorkiem i krzepnącą spoiną, dzięki czemu zabezpiecza krzepnącą spoinę przed dostępem powietrza, co w konsekwencji opóźnia stygnięcie, a także wzbogaca skład chemiczny spoiny.

UWAGA KLIENCIE!
Proszę sprawdzać przesyłkę w obecności kuriera.
Wszelkie reklamacje uszkodzenia przesyłki będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu szkody spisanego z kurierem bezpośrednio przy dostawie.

Informacje dodatkowe

Waga 7 kg
Średnica elektrody

2,5 mm

Długość elektrody

300 mm

Polski producent

Lincoln Electric

Może Ci się spodobać…